olcay

Vefk Uygulaması

Vefk

Vefk kelime anlamıyla tılsımlı kare demektir ve havas ilminin bir parçasıdır.Vefkler tek başına yapılır ve kişinin genelde üstünde taşıması istenir buradaki amaç vefkin çeşidine göre değişkenlik gösterir.Vefklerin yapılması için özel koşullar ve malzemeler vardır.Vefk yaptığını iddia eden herkes vefk yapamaz çünkü vefk yapabilmek için tam bir ilimle donanmış olmak gerekir ve temini zor malzemelerin temin edilmesi ve o malzemelere dayalı olarak vefkin oluşturulması gerekir.Ben sizlere bu alanda ansiklopedik bilgi vermek yerine işinize yarayak bilgiyi vermeyi tercih ediyorum.Vefklerin kullanım amaçlarına göre ve en çok talep edilenlerine göre çeşitlerini anlatacağım.

Her türlü sıkıntınız ve sorununuz doğrulukla çözümü için benimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Uyarı !

Medyum Olcay, vergi levhalı, resmi ruhsatlı medyumdur.
Kim olduğu belli olmayan şahıslar ile çalışmanız size maddi ve manevi zarar verecektir.
Vergi levhamı görmek için tıklayınız…

Dikkat !

• Aşkta herşey güzel giderken bir anda ilişkileriniz bıçak gibi kesiliyorsa,
• İşinizde başarılı olmanıza rağmen istediğiniz maddi getiriyi elde edemiyorsanız,
• Eşinizin,sevgiliniz bir neden yokken sizden soğudu ise,
• Sürekli nedensiz yere bunalıyorsanız,huzurlu olamıyorsanız,yalnızlık ve mutsuızluk hissine kapılıyorsanız, büyüden şüphelenebilirsiniz.

Değerli kardeşlerim,bu tarz sıkıntılarınız varsa ve ya size birşeyler yapıldığında şüpheleniyorsanız beni mutlaka arayınız.
Sizlere sorunun kaynağı ne olursa olsun manevi huzura ermeniz adına yardımcı olmaya hazırım.

TELEFON : 05547254363
E-POSTA : medyumolcay@gmail.com

Güzelleşmek için dua

Ve elkı mâ fî yemînike teîkaf mâ sanaû innemâ sanaû keydü sâhırin velâ yüflihu’s-sâhirü haysü etâ.

Felemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tüm bihi’s-sihrü innal-lâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amele’l müfsidîne. Ve yühıkkullâhü’l hakka bikelimâtihi velev kerihe’1 mücrimûne.

guzellesme-duasi

Her kim hayırlı insanların ve efendilerin gelmiş olduğu derecelere ve tam bir vuslata erişmek isterse, halvetin şartlarına uyarak halvete girip Gayahan, Keydehula isimlerini çok zikredip her yüz okuyuşun sonunda bir defa Tican isimlerini okursa dileği Allah’ın izniyle hasıl olur.

Tican isimleri şunlardır:

Karabiber büyüsü

Bilinen en etkili ve güçlü bağlama ve  aşk duası olarak kullanılan karabiber büyüsü  ülkemizde ve tüm dünyada en meşhur ve gerçek uygulamalardan biri olduğu bilinmektedir.

Muhabbet için sol eline tartılmamış 21 kara biber tanesi alasın yazacagım duayı okuyup biberleri ateşe bırakasın günde 3 kez sabah öğle ve akşam 7 gün devam edesin kim olursa olsun senin aşkından deli divane olur ve senden asla ayrılmak istemez saygılarımla bismillahirrahmanirrahim

Beşmahin da la hamu şeytaysün ya danü melhusü dey-musüne ya kevraaşin erayşetuhin lahune ya dehmusin Erhan erhîmin erhîmûne ya haysan muvameysu habunin menüne ya seyhusîmin zazayşin erkaşin dara aliyyun ya ahiyyen şe-rahiyyen edunayl esbaüte sabavetun ya dehmisan dehleylü ilahün meytatarun ya nûrun bevrekın er’îşin ergaşîşin lağ-sıınin lağşûne ya şibeyre şervi eşmehın eşga eşgûn ya me-lekûti malihın melhın melihan malhûn ya allâmü alimü er-gali ergî ergan ergûnin keznûnin şemha şemhîşa meşlamûn. İnnema emrühü iza erade şey’en en yekûle lehü künfeyekûn. Fesubhanellezî biyedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi tur-ceûn.

karabiber

Karabiberle yapılan aşk duası

Berhetîhin (2) kerîrin (2) tetlîhin (2) tûrânin (2) mez-celin (2) be’zcelin (2) terkabin (2) berheşin (2) galmeşin (2) hûtîrin (2) kalnehûdin (2) berşânin (2) kezhîrin (2) nemuşel-hin (2) berheyûla (2) beşkeylehin (2) kazmezin (2) enga-lelîtin (2) kaberâtin (2) gayâhâ (2) keydehûlâ (2) şemhâhirin (2) şemhâhîrin (2) şemhâhirin (2) bikehtahûnîhin (2) beşâişin (2) tûneşin (2) şemhâbârûhın (2) Allahümme bi hakkı kehkehîcin yağtaşin biletşağşağavîlin emvîlin celedin meh-cemâ helmecin ve rûdîdin mehfeyâhm bi izzetike illâ mâ ahaztü semi’him ve ebsârihim sübhâne men leyse kemislihi şey’ün ve hüve’s-semîul basîrü. Ve kavlihi allahümme bi hakkı kehkehîcin.

karabiber

Kocayı ayağına getirme duası

Kocanız ile aranız çok kötü olduğu durumlar olaiblir veya bazı kötü insanların kocanızı kandırıp sizden soğumasına eve gelmemesini veya artık ailesine karşı soğuk hissetmesini sağladığı gibi durumlarda medyum hocaların yapmış olduğu vefk çalışmaları ile kocanız sizden çok uzaklarda bir yerde çalışması durumunda bile biliç altı dediğimiz aklında devamlı ailesi,karısı ve çocukları olması mümkündür.

Dua Deneyenler;

Pelin Soyadı gizli;Merhaba ben bu vefk çalışmasını olcay hoca ile yaptım son zamanlarda kocam ile aram artık çok bozulmuş devamlı kavga ediyorduk bu kavglar sonu artık ayrılma eşiniğine gelmiştik aslında kocamın aklına giren ve devamlı olarak onu kandıran başka kişiler vardı bu vefk çalışmasını olcay hoca ile 3 hafta yaptım bir süre sonra beni devamlı aramaya başladı

Berhetîhin (2) kerîrin (2) tetlîhin (2) tûrânin (2) mez-celin (2) be’zcelin (2) terkabin (2) berheşin (2) galmeşin (2) hûtîrin (2) kalnehûdin (2) berşânin (2) kezhîrin (2) nemuşel-hin (2) berheyûla (2) beşkeylehin (2) kazmezin (2) enga-lelîtin (2) kaberâtin (2) gayâhâ (2) keydehûlâ (2) şemhâhirin (2) şemhâhîrin (2) şemhâhirin (2) bikehtahûnîhin (2) beşârişin (2) tûneşin (2) şemhâbârûhın (2) Allahümme bi hakkı kehkehîcin yağtaşin biletşağşağavîlin emvîlin celedin meh-cemâ helmecin ve rûdîdin mehfeyâhm bi izzetike illâ mâ ahaztü semi’him ve ebsârihim sübhâne men leyse kemislihi şey’ün ve hüve’s-semîul basîrü. Ve kavlihi allahümme bi hakkı kehkehîcin.

Duasını okuyarak isteklerine, hacetlerine cevap verilir.

Eskiden beri üzerinde ittifak edilen Berhetiyye kasemi budur. Süleyman ibni Davud aleyhisselâm veziri olan Asaf bin Berhiya ve âlimlerin çoğu bu Berhetiyye Kasemini kullanmış oldukları sahih ve gerçek bir rivayettir.

kocagi-getirme

Aksemtü aleyküm ve ed’ûkiim meâşirü’l ervâhi’r-rûhâ-niyeti bil ismillezî tekelleme bihi melikül ervâhi fetüsâkıtat minhü rü’üsü’l melâiketi’r-rûhâniyeti ve! kerûbiyyîne ves-sâfîne sücceden tehte arşi rabbi’l alemîne ve hüve: Yâ nekîr (2) hûriyine (2) yârûhin (2) ebrâhin (2) ey dâhin (2) ve bi hakkı eşmehin şemâhi’l âlî alâ külli berâhin ve bi hakkı taş-tayşin (2) bi entaytayûyine bi entaytayûhi (2) ve bi hakkı şelşelîşin şelşin (2) yâ kerâkürûk âlin kuddûsün alâ kaviyyün azîzün.

Sevdiğin Erkek İle Evlenbilmek İçin Dua

Sevdiğin bir kişi ile evlenmek aşık olmak ve onunla çok mutlu olmabilmek için ülkemizdeki bazı medyum hocaların yaptığı vefk ve dua uygulamaları vardır.Bu uygulamlar oldukça etkili ve güçlüdür.

evlenmek-icin-dua

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâlû licülûdihim lime şehidtüm aleynâ kâlû entakanâllâhüllezî entaka külle şey’in entaka eyyüherrîh bihakkın men entaka’n-nemletü lisüley-mân ibnü dâvüda aleyhimâ’s-selâme ve entaka îsâ fî’l mehdi sabiyyâ.

Behhin behhin remyâhhin remyâhhin infîrû hifâfan ve sikâlen. Yâ eyyühellezîne âmenû izâ nûdiye lissalâti min yevmi’1 cümüati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerû’l bey’a zâliküm hayrün leküm in küntüm ta’lemûne. Bi hakkın mâ ci’tüm min ecelihi tâi’îne insarefû min ecelihi mü’azzûrîne mük-remîne zalike tahfifim min rabbiküm ve rahmetün. İzâ zülzileti’l ardu zilzâlehâ ilâ kavlihi teâlâ eştâten eştâten eştâten bârekâllâhü fıküm ve aleyküm velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l aliyyi’l azîm.

Birinin kalbine girmek için dua

Uzakta olan sevgilinizin kalbine girmek onu kendinize aşık etmek için yapıcağınız bu dua uygulaması ile kim nerde olursa olsun uzakta olmuş birinin bilinç altına girip onu kendinize aşık edebilirsiniz.Aşağıdaki anlatıcağımız tertip ve vefk uygulaması ülkemizde çok az sayıda yapabilen medyum hocalar tarafından yapılmıştır.

İstediğin kişinin Kalbini Tesir Altina Alma ve Hükmünü İstediğin Gibi Yürütme

kalbine-girme

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme innî es’elüke yâ men yef’alü mâ yeşâü ve yahtârü ve yahküm mâ yürîd lehü’l hükmü ve ileyhi türce’ul ümûri lâ râdde’l hükmihi velâ müakkabi likadâihi velâ mühayyidi li abdihi an ma’siyeti illâ bitevfıkıhi ve rahmetihi es’elüke. Allahümme’l ef’ali’r-rab-baniyeti ve’l envâri’s-sâtıati’r-rahmâniyeti yâ men lehül elâi ve’n-nü’mâi lâ ilâhe illâ ente heyyi’ lenâ min emrinâ raşeda vea’atmi’l icâbeti bi’l fevzi’t-tâmmi bilâ gadabin velâ fütûra velâ havle velâ kuvvete illâ billahi! aliyyi’l azîm.

İlâhi ve cebbârin celîlin ve câmi’in

Bicâheki evda’anî me’âni bihâ’t-tavet

Bir kimse bu beyiti her gün, elli üç defa okumaya devam ederse, beyitte geçen güçlü esmanın hürmetine ve ihtiva ettiği ilimler hürmetine Allah (c.c.) güç, kuvvet verir.

Seni terkeden birisine okunacak dua

Daha önce birlikte olduğunuz bir kişi ile tekrar barışmak onun size dönmesi veya sizi düşünmesini sağlamak

terkedene-dua

Sevdiğin erkek yada kız senden bir süre sonra uzaklaşmış ve artık seni sevmiyorsa seni terketmiş ve artık görüşmek istemiyorsa onunla arandaki meseleyi çözmen ve sevgisini tekrar kazanman gerek.Sevdiğiniz kişi sizden sonra başka birisiyle bir ilişkiye başlamıştır ve artık sizin için hayat tam anlamıyla çekilmez olmuştur. O ikisinin birlikte olduğu her gün siz daha bir ızdırap içerisinde olursunuz. Ona dokunduğunu düşünmek onu sevdiğini bilmek sizi derin bir kedere sürükler. Sevdiğinizle yeni sevgilisini ayırıp sevdiğinize kavuşabilirsiniz..

Veyâ ferdi efradenî bilzzi ve ref’atin Ve bismike falıda’ Iî mülûken tecebbüret
Bir kimse bu beyti her gün ya da gün içinde devamlı olmak üzere on üç kez okursa (günlük okunacak) toplumda kabul gören tam bir izzete nail olur. Toplumun ileri gelenleri ve idareciler tarafından sayılır, sevilir ve bütün ihtiyaçları karşılanır. Böyle kişiler genelde kendisi için değil, toplumda ihtiyaç sahiplerinin hacetlerinin karşılanmasına vesile olmak için gayret gösterir (yani Allah rızası için insanlara hizmet ilkesini şiar edinir).

Kendini sevdirme duası

Bu dua ve vefk uygulaması ile uzaktan olan bir kişi etrafınızdaki kız vaya erkek kişileri kendinize semtakik ve semli gösterebilir ve kendinizi sevdirebilirsiniz.kendini sevdirmek istediğin bir kimsenin saçının bir teline gece yarısı 28 defa:

sevdirma-vefki

Karîbün kaviyyun yâ kaviyyün fekaviyyün Bicâhin ve sültânin ve mülkin türâdifet
Kim sürekli olarak sabah ve akşam namazını kıldıktan sonra yüz defa bu beyiti okursa Cenabı Hakkın rızasına nail olur ve gayretleri neticesinde yaratıkların şerrinden emin olup o kişiyi Cenabı Hak zenginliklere nail kılar, zenginliklere kavuşturur. Sonra Hak sözün dışında konuşmaz, sadece hak ve faydalı olanları konuşur.

Bir kimse aşağıdaki vefki yazar ve. çevresine yani dört tarafına beyti yazarak üzerinde taşırsa, heybet, izzet ve şerefe nail olur. İstemiş olduğu ihtiyacı karşılanmış olur.

Şunu iyi bilmek gerekir ki, bu beyitin içinde Kaf (<3) harfinin sırrı vardır. Kaviyyun ismi celili düşmanı kahr edici, hasmma karşı galebe getiren hususiyetler vardır.

Kocamın eve bağlama duası

Kocanız ile aranız çok kötü ise ve devamlı kavga ediyorsanız bugün sizler ile paylaşıcağımız vefk uygulaması ile kocanız nerde olursa olsun devamlı aklında olucaksınız.Kocanızın bağlamak istediğiniz zaman aşağıdaki vefk ile uzakta bir yerlerde olması durumunda bile devamlı aklında olabilirsiniz kocani-baglama-duasi

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme ente’l fettahu alel ibâdi bimâ teşâe min megalîkı’l mesâliki’l menfezeti bi sırri ismike’l fettâhu’n-nâsır fî şedîdi’l mehâlike’l kâdî bey-ne’I ibâdi bidekâikı el hikmeti lehü fi’l âlimi’l ulüvvî ve ce-mîi’l memâliki. Tehakkümü bimâ teşâü ve tehtâri lâ müak-kabün lihiikmike velâ raadde likadâike es’elüke bisirrike’s-sârî f! sebehati âlemi’l melekûti’l menzilü fî hafâyâ sirrühü ilâ en yesılü ile’l behümûti’r-racihı fî saûdihi fî kadâyâ âlimü’l ceberûti en teftehu fî kalbî hazihi’l esrâri ve tehak-kakahü bi hakâikı’l envâri ve en tec’alenî ehlen li’l vüsleti bi sırri hayâten zâlike ve celîlün esrâri sıfâtike. Allahümme eyyedenî binasrike’l azızi’l mânia alâ külli hâsidin ve müâ-nidin ve münâzi’in. Allahümme sehharlî abdüke temhıyâîl hâdimü’I ismi inneke alâ şey’in kadîr. Bu ismi devamlı olarak okuyan kimse yukarıda geçen beyitle beraber sayısız zikrederse arzu etmiş olduğu neticeyi bilerek elde eder.

ayetel kursi ile bağlama duası

Bismillâhırrahmanirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ (1). Liyağfira le-kellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehû aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekıymâ (2). Ve yensurakâtlâhü nasran aziyzâ (3). Hücelleziy enzelessekiynete fî kulûbilmü’miniyne li-yezdâdû iymânen me’a iymânlhim. Ve liflâhi cünû-düssemâvâîî vel’ard. Ve kânailâhü alîymen hakiymâ (4). Liyüdhilelmü’mîniyne vel’mü’minâti cennâtin tec-riy inin tahtihel’enhârû hâlidiyne fîyhâ ve yükeffira anhüm seyyiâtihim. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azıymâ (5). Ve yü’azzibelmünâfikıyne velmünâfikâti velmüşrikiyne velmüşrikâtizzânniyyne billâhi zan-nessev; Aleyhim dâiretüssev’. Ve ğadibailâhü aleyhim ve le’anehüm ve e’addelehüm cehennem. Ve sâ-et masıyrâ (6). Ve lillâhi cünûdüssemâvâti vel’ard. Ve kânailâhü aziyzen hakiymâ (7). İnnâ erselnâke şâhi-den ve mübeşşiran ve neziyrâ (8). Litü’minû billâhi ve rasûlihî ve tü’azzirûhü ve tüvakkırûh. Ve tüsebbi-hûhü bükraten ve asıylâ (9). (more…)

Toplam 12 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »