olcay

Vefk Uygulaması

Vefk

Vefk kelime anlamıyla tılsımlı kare demektir ve havas ilminin bir parçasıdır.Vefkler tek başına yapılır ve kişinin genelde üstünde taşıması istenir buradaki amaç vefkin çeşidine göre değişkenlik gösterir.Vefklerin yapılması için özel koşullar ve malzemeler vardır.Vefk yaptığını iddia eden herkes vefk yapamaz çünkü vefk yapabilmek için tam bir ilimle donanmış olmak gerekir ve temini zor malzemelerin temin edilmesi ve o malzemelere dayalı olarak vefkin oluşturulması gerekir.Ben sizlere bu alanda ansiklopedik bilgi vermek yerine işinize yarayak bilgiyi vermeyi tercih ediyorum.Vefklerin kullanım amaçlarına göre ve en çok talep edilenlerine göre çeşitlerini anlatacağım.

Her türlü sıkıntınız ve sorununuz doğrulukla çözümü için benimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Uyarı !

Medyum Olcay, vergi levhalı, resmi ruhsatlı medyumdur.
Kim olduğu belli olmayan şahıslar ile çalışmanız size maddi ve manevi zarar verecektir.
Vergi levhamı görmek için tıklayınız…

Dikkat !

• Aşkta herşey güzel giderken bir anda ilişkileriniz bıçak gibi kesiliyorsa,
• İşinizde başarılı olmanıza rağmen istediğiniz maddi getiriyi elde edemiyorsanız,
• Eşinizin,sevgiliniz bir neden yokken sizden soğudu ise,
• Sürekli nedensiz yere bunalıyorsanız,huzurlu olamıyorsanız,yalnızlık ve mutsuızluk hissine kapılıyorsanız, büyüden şüphelenebilirsiniz.

Değerli kardeşlerim,bu tarz sıkıntılarınız varsa ve ya size birşeyler yapıldığında şüpheleniyorsanız beni mutlaka arayınız.
Sizlere sorunun kaynağı ne olursa olsun manevi huzura ermeniz adına yardımcı olmaya hazırım.

TELEFON : 05547254363
E-POSTA : medyumolcay@gmail.com

Eşinin Sana Aşık Olması İçin Dua

Eşini ve yuvasını ihmal eden tek eşin auta karşın gözünü bağlantı kurmak ve kalbini haramdan zinadan alıkoymak için; aşağıda iştirak eden ayetleri rıbata ilişkin nahis tek saatte yazar ,  ıssız tek yerde ulu tek ağaç dibine gömersin .  ”Hatemallahü ala kulubihim ve ala sen’ihim ,  ve ala ebsarihim ğaşaveh ,  ve lehüm azabün aziym Ve cealna mim beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun”

Sevgilinin Seni Araması İçin Dua

Aramayan sizi unutan sevgilinizin araması için; abdest aldıktan ardından Allah rızası amaçlı 2 rekat namaz kılınır ve namazın sonrasında 7 tane İhlas Suresi ,  7 Tane Felak Suresi ,  7 Tane Nas Suresi ve 7 Tane Ayet – el Kürsî okunur .  Ve bundan ardından niyet edildikten ardından 7 kez aşağıda ki duayı okuyun Rabbena la tuziğ gulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh .  İnneke ente’l – vehhâb .   ” Rabbena inneke camiu’n – nasi liyevmin la raybe fih .  İnneke la yuhlif’ul – mîad .  ”  Meali  ( Manası )  Ya Rabbi! Bizi gerçek yola eriştirdikten ardından kalplerimizi kaydırma .  Katından bize rahmet affet ,  sen tek sürü bağışlayansın .  Ey Rabbimiz! Kendisinde kuşku olmayan tek gün içerisinde vatandaşları kesin sen toplayacaksın .  Allah veridği sözden şüphesiz geriye dönmez .

Soğukluk Gidermek için Okunacak Dua

Aralarında soğukluk durumda olan kimseler,karşın tarafın kalbini elde etmek amaçlı,Allah rızası amaçlı 2 rekat namaz kılar ,ardından … kez   ”  Ya Vedud  ”   esmasını okursa aradığı kimsenin sevgisini kazanır.Kalbine celp ile etki etmiş olabilir.

Kocayı eve bağlama duası

Eşine cuma namazından öncesinde 41 kere ” Maşallah ” 7 kere ” İnşallah ” diye mırıldandıktan ardından bağrına gerçek üfler . Az tek sure okuyup tek bardak suya gerçek üfler ve sonrası zaman bu suyu eşine içirir.
Ertesi zaman üst kısmına İsra Suresi sözlü olmayan tek kağıdı ateş gibi suda eritip üç kaşık eşine içirir . Kalanıyla eşinin yüzünü yıkamasını ve 7 defa Bismillah deyip her 2 istikamete üfler . Bunu 3 zaman tekrarlar.
Ertesinde temiz tek kağıdın üst kısmına minik tek ev çizip dışına bu minik daireyi de içerisine alacak tek ev çizilir.Şeklin görünüşü iç içe geçmiş 3 ev görümündedir . Ortadaki dairenin içi boş bırakılıp 2 ev arasındaki boşluğa kamer suresi ve kocaman dairenin dışına Rahman suresinden 7 az ayet yazılır . (more…)

aşık olmasını istediğimiz kişiye dua

“Ve redele’llahu’llezîne keferû biğayzihim lem yenalü hay hayren…” ayet sonuna kadar. “Hate-me’llahu alâ kulûbihim ve ala sem’ihlm ve alâ ebsârihim ğışavetün ve lehüm azabAün azîm” Ve izâ azleme aleyhim kamhu velev şaellahu le zehebe bisem’ihim ve ebsârihim inne’l-lâhe alâ külli şey’in kadir” “Ve lema berezü li câlûte ve çünadihi…. Velakinne’llahe zü fadlin ale’l-âlemîn” kavline kadar. “

kocası huysuz olana dua

Huysuz,  Kıskanç,  dırdırı hiç bitmeyen ve dövüşçü bayan ya da huysuz kocayı bu huyundan vazgeçirmek amaçlı tek Arabi ayın sonlarına gerçek tek … bugünü ….  saatinde misk ve safran mürekkebi ile 2 nüsha yazılır.  Birisi … kat naylona sarılıp yatarken başı koyduğu yastığın içerisine konulur.  Ötekisi tek bardak suda silinip üst kısmına … kere de okunduktan ardından o huysuz ve dövüşçü kişiye içirilir.

Yazılacak dua:

“İnnallahe la yestahyl en yadribe meselen mâ baudeten fema fevkahe…………..

sümme yümitüküm.” kavline kadar. “Enne sabeb-ne’ mae sabben ve şekakne’l-arda şakker.”

“Şaheti’l-vücuhu ve ümiyeti’l-ebsaru.”

“Sümmün, bükmün, umyun fehüm la yerellin. Allahümme ferrik cemahüm ve şeddid şemlehüm ve halif beyne kelamihim velâ ye-zalüne muhtelifim. Seyühzemü’l-cem’u ve yüvell=n’e-ddübür. Fe hezemühüm bi iznil-lah teala.” ve Elem neşrah suresi sonuna kadar, sonra ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim.

GÖRÜNMEYEN YOLLARI GÖRMEK İÇİN FAİDE

Bu yüce isimler Cebrail (A.S.) kanadı üzerinde yazılıdır..Ona baktığı zaman Allahu Tealanı azameti celali ve kudretiyle çizilmiş yollar görür. Allahu Tea-la derki bunu azrailin kanadından al ve habibim Mu-hammed (s.a.v.)’e götür. Kim bunu yazar kendi ismi ile birlikte yanında taşırsa Nebi (s.a.v.) gibi büyük heybet sahibi olur. Kim bunu kendi ismi ile birlikte yazarsa alim kafir inatçı ve zorba sultan insan, cin, ifrit, sihirbaz ona güç yetiremez. Kim onu hasta için yazarsa Allahu Tealanın kudreti ile o hasta iyileşir. Bu yüce isimler şunlardır. Bunlarla kendini koru.

gorunmeyen

kağıt yakma büyüsü

Bir kağıda selatı tefriciyeyi yapıp biraz bal bulaştırın. Ardından bu kağıdını yakın. Yakarken elanca felancadan dogma felanca (sevdigin kişiyle anasınınismi )söylenecek bu yananlar senin esvabın deyil kalbindir bana duydugun aşktır desin .

“Bismillahi’rrahmanrrrahîm. Bi şemhin bi şem-hîn şemihin şemihin meriun mericin eşmih eşmih eyyühe’l-muraau mae bi hak-ki’llahi eş-şamiha fevka arşih” “İnna enzel-nahu fi leyleti’l-kadri…” sonuna kadar oku. Kaptaki halis yağ ortaya çıkana kadar ve maksat gerçekleşene kadar bu azimeti tekrarla.

“Hel eta ale’l-insani hînun mine’ddehri lem yekûn şey’en mezkûra. İnna halakna’l-insane min nutfetin emşae nebtelîhi fe ceal-nahu semîan semîan semîan seean semîan semîan semîan semîan basira” “Sem-îan” kelimesini yedi defa tekrarla.

eşlerin birbirine duası

Bir kadın yada erkek iki Cuma arasında hergün sabah ve akşam namazlarından sonra 12 kere:

İlki vefk çalışmasıdır

“Se yühzemü’l-cemu ve

yüvellüne’ddübür. be-li’ssaetü mev’idühüm ve’ssaetü edhe ve emer.” İkincisi.

Yuhribüne buyâtehum bi eydîhim ve eydi,l-müMminîn” Uçüncüsü:

kocanın dilini bağlamak için dua

Bazı dua ve vefk uygulamaları ile kocanızın dilini bağlamak ve sizin sözünüzden çıkmamasını sağlayabilirsiniz.Eşinizin ya da sevgilinizin sizlere , evine ve çocuklarına bağlılığını sağlayan; dışarıda gözü olmasını önleyen ve sizin görüşlerinize yönelik davranış eden biri olmasını imkan sunan bağlama büyülerini ******lara gitmeden kendiniz de yapabilirsiniz . (more…)

Toplam 9 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »