olcay

Dilleri bağlansın diye dua

Ülkemizdeki medyum hocaların genellikle şiddet uygulayan kocalar için uyguladığı dil bağlama duaları ile hedef kişi nerde olursa olsun sakin bir insan olur evine daha çok düşkün olacaktır.

dil-baglama

Kulillâhümme mâlike’l mülki tü’til mülke men teşâü ve tenzi’ul mülke mimmen teşâü ve tü’izzü men teşâü ve tüzil-lü men teşâü biyedikel hayrü inneke alâ külli şey’in kadîr Ve kavlühü’l hakku ve lehü’l mülkü kef he ye ayın sâd ta sin selâmün kavlen min rabbi’r-rahîm muhümmedün sallal-lâhü aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselâm, Mikâîl aleyhisse-lâm, İsrâfıl aleyhisselâm, Azrâîl aleyhisselâm, Ebu Bekir radıyallahü anhü, Ömer radıyallahü anhü, Osman radıyal-lahü anhü, Aliyyün radıyallahü anhü, Muhammedün rasu-lullâhi vellezîne maahü eşiddâü ale’l küffari ruhamau beyne-hüm terâhüm rükkean süccedan yebteğune fadlan mine’l-lâhi ve rıdvanan sîmâhüm fî vücûhihim min eseri’s-sücûdi zâlike meselühüm fi’t-tevrâti ve meselühüm fi’l İncili ke-zer’in ahrece şet’ehü feâzerehü festağlaza festevâ alâ sûkıhî yü’cibüzzürra’a liyeğîza bihimü’l küffare ve adaliâhül-lezîne âmenû ve amilû’s-sahilâti minhüm mağfıreten ve ecran azîm, okunur.

 

 

 

Gelen Aramalar:

  • eşim bana bağlansın duası
Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask