olcay

Eşler Arası Saygı ve Sevgi İçin Dua

Eşler arasında geçimsizliği durdurmak aralarında saygı ve sevgiyi oluşturmak amacıyla yapılan vefk ve dua uygulamasıdır.Son derece etkili olan bu uygulama şöle yapılmaktadır.

Bismillâhi’l meliki’l muhiti’d-daimı’l kadimüllezi me-le-i satıun nurun vechi’l ekvani ve emeddeha bi kuvvetin cez-beti heybeti sultanihi alâ külli melikin ve cinnî ve insî ve şeytanî sultanî fehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaeti’l kerubiyyüne min a’lâ makamatiha. Ve secedet ve ecabet da’veti ismihi’l azimü’l a’zamü limen tekelleme bihi ve esraat bil icabeti ve’l bürhani’l muhkeme’l mektubi fî el-vahi kulubi’l mütesarrifîne bedûh echizetin. Aleyküm eyye-tühe’l ervahı’r ruhaniyeti’l ulviyyeti ve’s süfliyyeti ve hud-dame hazihi’l ahdi’l kebîru en tücibü da’veti ve takdû haceti ve tetevekkelü bi keza ve keza. Bi izzeti Berhetîhin (2) Kerîrin (2) Tetlîhin (2) Tûranin (2) Mezcelin (2) Bezcelin (2) Terkabin (2) Berheşin (2) Galmeşin (2) Hûtîrin (2) Kal-nehüdin (2) Berşanin (2) Kazhirin (2) Nemuşelhm (2) Ber-hayula (2) Beşkeylehîn (2) Kazmezin (2) Engalelitın (2) Ka-baratin (2) Gayaha (2) Keydehüla (2) Şemhahirin (2) Şem-hahîrin (2) Şemhehîrin (2) Bikehtahûnihin (2) Beşarişin (2) Tuneşin (2) Şemha barûhın (2) bi hakkı haze’l ahdil me’hu-din aleyküm yâ huddame hazihil esma-i illâ ma esra’tüm ü’l inkiyadı fıma tü’merûne bihi bi izzetin elmu’terizi fî ızzi izzetin. Ve ev fü bi ahdillahi iza ahedtüm ve lâ tenkudü’l eymane ba’de tevkidiha ve kad cealtümullahe aleyküm kefı-la. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi şey’ün ve hüves semi-ul basîr.

Ahderû vesme-u ve etîû ve kûnû avnen li alâ ma eraer-tiküm bihi bi hakkı’l ismillezî evvelühü alin ve ahirihi alin ve hüve alin şel’i yeû yübeyhin yehin vehin bi tekhin bi tekfalin bisa’yin ka’yin mimyalin mutiîne leke ya alin celle zeryalin ihtereka min asa esmaillahi. Aksemtü ve azemtü aleyküm bi alimü’l gaybi ve’ş-şehadeti’l kebirli’1 müteal. Ve bi hakkı’1 ismullezi teahedtüm bihi mde babi’l heykeli’l kebîri ve hüve biılşakşin mihrakişin akşamakşin şakmunehşin. Ve men yu’rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saida. Ve bi hakkı Ahiyyen Şerahiyyen edunayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkı Ebced Hevviz Hattı ve bi hakkı Batadin Zehecin Vahin ve bi hakkı Bedııh Echizetin. Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim. El-vahan el-acele es-saate barakallahü fıküm ve aleyküm. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l aliyyü’l azîm.

dualar

Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask