olcay

Herkese şirin görünme duası

Etrafınızdaki insanların ilgisini çekmek onlara sevimli ve şirin görünmek bazı vefk ve dua uygulamaları ile mümkündür.

bismillahirrahmanirrahim

Tebârekellezi biyedihii mülkü ve hüve aîâ külli şey’in kadir (1). Ellezi halakal mevte vel hâyâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelâ, ve hüve! azizül gafuru (2). Ellezi halaka seb’a semâvâtin tibaka, mâ tera fi halkır rahmâni min tefavüt, ferciil basara hel tera min futur (3). Sümmer ciıl basara kerreteyni yen-kalib ileykel basaru hasien ve hüve haşir (4). Ve le-kad zeyyennes semâed dünyâ bi mesabıhâ ve ceal-nâhâ rücumen liş şeyâtini ve e’tednâ lehüm azâbes saiyr (5). Velillezine keferu bi rabbihim azâbü cehennem, ve bi’sel masiyr (6), İza ülku fihâ semiu lehâ şe-hikan ve hiye tefur (7). Tekadü temeyyezü minel gayz, küllemâ ülkıye fihâ fevcün seelehüm hezenetü-hâ elem ye’tiküm nezir (8). Kalu belâ kad câenâ nezi-run fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzeliallâhü min şey’in in entüm ilâ fi dalâlin kebir (9). Ve kalu lev künnâ nesmau ev na’kılü mâ künnâ fi eshabissaıyr (10). Fa’terefu bi zenbihim fe suhkan li Eshabis saıyr (11). İnnellezine yahşevne rabbehüm bil gaybi lehüm mağfiretin ve ecrün kebir (12).

Ve esirru kavleküm eviç heru bih, innehu alîmün bi zâtis sudur (13). Elâ ya’lemü men halak, ve hüvel lâ-tıyfül habir (14). Hüvellezi ceale lekümül arda zelulen femşu fi menâki bihâ ve külu min rızkih, ve ileyhin nüşur (15). E emintüm men fis semâi en yahsife bi kümül arda fe iza hiye temur (16). Em emintüm men fis semâi en yürsile aleyküm hasıba, fe se ta’lemune keyfe nezir (17). Ve lekad kezzebel lezine min kabli-him fe keyfe kâne nekir (18). E ve lem yerev ilet tayrî fevkahüm sââffâtin ve yakbıdne, mâ yümsikü hünne iller rahmân, inneh bi külli şeyin basiyr (19). Emmen hâzeilezi hüve cündün leküm yansuruküm min dunir rahmân, inil kafirune illâ fi furur (20). Emmen hâzelle-zi yerzukuküm in emseke rızkah, belleccu fi utüvvin ve nüfur (21). E fe men yemşi mükibben alâ vechihi ehdâ em men yemsi seviyyen alâ sıratın müstakıym

(22).    Kul hüvellezi enşeeküm ve ceale lekümüs sem’a vel ebsare vel ef’ideh, kalilen mâ teşkürun

(23).    Kul hüvellezi zereeküm fil ardı ve ileyhi tuhşe-run (24). Ve yekulune metâ hâzel va’dü inküntüm sa-dıkıyn (25). Kul innemel ilmü ındallahi ve innemâ ene nezirün mübin (26).

Felemmâ reevhü zülfeten sîet vacuhül hezîne kefe-ru ve kıyle hâzeilezi küntüm bihi teddeun (27). Kul e reeytüm in ehleke niyallâhü ve men maıye ev rahı-menâ femen yücirül kafirine min azâbın elim (28). Kul hüver rahmânü âmennâ bihi ve aleyhi tevekkel-nâ, fe se ta’lemune men hüve fi dalâlin mübin (29). Kul ereeytüm in asbahâ maüküm gavren femen ye’ti-küm bi mâin maiyn (30).

Bir önceki yazımız olan Eşinin Sana Aşık Olması İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • www herkese şirin gorunme com
  • estanbul herkese şirin gorunme com
Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask