olcay

Kocamın Beni Aldatmaması İçin Büyü

Büyük bir aşk ve sevgi ile bağlandığınız, çocuklarınızın babası, evinizin reisi kocanız, yaşadığınız zor günlerden sonra sizden çok uzaklaştı ve sizi aldattığını hissediyorsanız, bu konu hakkında birşeyler yapmanızın zamanı da geldi de geçiyor demektir. Herkes gibi sizin de, kocanızın size sadık kalmasını isteme hakkınız var. Bu sebeple de kocanızın size olan bu ihanetini durdurmak ve onu kendinize döndürmek için aşağıda gördüğünüz duayı size ait olan kumaş bir mendile yazmanız ve kocanızın yastığının altına iliştirmeniz (mümkünse içine dikmeniz daha yerinde olacaktır) gerekmektedir.

Bu satırların büyüsü ile kocanız kısa zamanda evine tekrar bağlanacaktır: Yuhibbünehüm kehubbillah,vellezine amenü hubben lillah.

 

Sevdiğimi Nazardan Koruma Duası

Sevgiliniz ya da eşinizin son günlerde kem gözlerin etkisi sebebiyle hayatında zorluklar çektiğini farkettiyseniz, bu nazarı çözmek için aşağıdaki duayı bir hafta boyunca günde 30 kere okumanız bu durumu çözmek ve sevdiğinizi bu kötülüklerden korumak için etkili olacaktır.

Bir hafta boyunca günde 30 kere okuyacağınız dua: “Euzü bivechillahil kerim ve kelimatillahit tammatilletiy la yucaviz hünne berrün vela facirün min şerri ma yenzilu mines semai ve ma ya’rücü fiyha ve min şerri ma zeree fil ardı ve mayahrücü minha ve min fitnetil leyli ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”

Bu duanın anlamı ise şöyledir: “Sığınırım Kerim olan Allah veçhine ve iyi ve kötü kimsenin tecavüz edemeyeceği O’nun kelimelerinin tamamına. Semadan inenin ve Semaya uruc edenin şerrinden; Arz’da üreyen ve Arzdan çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, hayırla olanı müstesna gece kapıyı çalanın şerrinden. Ya Rahman!”

Kayınvalidemin Beni Sevmesi İçin Dua

Büyük bir aşkla evlendiğiniz eşinizin ailesiyle ve özellikle de biricik annesiyle iyi geçinmek için aşağıdaki duayı peygamber efendimize salavat getirerek kalpten 7 kez okursanız tez zamanda isteğiniz gerçekleşecektir. Kayınvalidenizin size sempati beslemesi için bu dua oldukça etkilidir.

Allahumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Sevdiğimin Benden Vazgeçmemesi İçin Dua

Sevdiğiniz kişiden henüz vazgeçemezken onun sizden vazgeçmiş ve gitmiş olması sizi ne kadar üzüyorsa, onun size bir daha geri gelmeyeceğini bilmek de aynı derecede sizi üzer. Bu acıyla başbaşa kalmamak için ve onu size getirecek bir yol bulabilmek içinse aşağıdaki dua son derece etkili olacak ve ilişkinizin düzelmesi için gereken yardımı yapacaktır. Bu etkili dua sayesinde sevdiğiniz size tekrar aşık olacak ve ayrıldıysanız size geri dönmek isteyecektir. Bu kuvvetli dua sayesinde ilk günlerdeki gibi sıcacık bir ilişki sizi bekleyecektir.

Sevdiğinizin sizden vazgeçmemesi için aşağıdaki duayı 7 cuma gecesi boyunca, 71 kere okumanız gerekmektedir:

Allâhümme innî es’elüke min hayrin mâ se’eleke minhü nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebbiyuke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ente’l-müsteânü ve aleyke’l-belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Sevdiğimin Beni Özlemesi İçin Dua

Sevdiğiniz kişi görevi, eğitimi ya da başka sebepler ile sizden çok uzaklardamı yaşıyor ise, ilişkinizin hem şu andaki halini tüm tazeliğiyle korumak, hem de geleceğinizi sağlama almak için sizi çok özlemesini sağlamanız gerekiyor demektir. Uzakta kalan bir sevgilinin, göünlden ırak olması çok büyük bir tehlikedir. Siz de aşağıda okuyacağınız ve günde 1000 kere tekrar edeceğiniz bu kısa dua ile bu sevdiğinizle aranızdaki aşkı ve muhabbeti tehlikelerden koruyabilirsiniz. Bu dua sayesinde sevgiliniz sürekli olarak sizi düşünecek, rüyalarında sizi görecek ve gittiği yerde karşısına çıkacak kişilerden etkilenmeyecektir.

Sevgilinizin sizi özlemesi için günde bu duayı 1000 kere okuyun: Ya alimül ya habirül ya hakimül ya mübinül ya hadi ya allamül guyub.

Duayı okurken günün istediğiniz saatini seçebilirsiniz. Sevgilinizi düşünerek ve iyi niyetlerinizi ona göndererek okuduğunuz bu duanın ne kadar etkili olduğunu kısa süre içinde anlayacaksınız.

Canbar Aşk Büyüsü

Bugüne kadar varolan en etkili aşk büyüsü olan Canbar Büyüsü’nün nasıl yapıldığını sizlere anlatacağız. Bu büyü bilinen en etkili ve kalıcı aşk büyüsü olmakla birlikte, birçok kişi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.

Canbar Büyüsü’nü gerçekleştirmek için ihtiyacınız olanlar:

1. Bir adet sevilen kişinin sureti.
2. Bir adet senin suretin.
3. Bir kağıt parçası üzerine yazılıp suretlerin altına asılacak bir dua.
4. 999 adet ya vedûd esması.

Canbar Büyüsü nasıl yapılır derseniz, aşağıda anlattıklarımızı uygulamanız yeterli.

Büyüyü yaparkan kullanacağınız suret, resim veya fotoğraf olabileceği gibi insanı simgeleyen bir heykel de olabilir. Hatta bir bez bebek veya tahtadan yapılmış bir bebek de olabilir. Şayet elinizde bunlardan hiçbirisi yoksa, bir kağıda çöp adamlar çizmeniz bile yeterli.

Canbar Büyüsü’nü yapmak için elinizdeki bu iki surete 999 defa ya vedûd okumanız gerekmektedir. Okuyacağınız bu dua yani ya vedûd, aşkı ve sevdayı simgeleyen, muazzam ölçüde etkili bir esmadır. Bu duayı okuduktan sonra hayalinizde bu iki suretin (yani siz ve o) beraber olduğunu düşünün. Hemen sonrasında, bu iki suretin de kalp hizasını tespit edip, ikisine de birer yuvarlak çizmeniz gerekmektedir. Yuvarlağı iki suretin de kalp odağına çizdikten sonra ise, bu yuvarlaklara anne adı ve kişi adı yazılmalıdır.

Sevdiğiniz kişinin kalp odağındaki yuvarlağa onun anne adını ve onun adını; sonra ise kendi suretinizin aynı yerine kendi annenizin adını, ve kendi adınızı yazmalısınız. Eğer kendinize aşık etmek istediğiniz kişinin annesinin adınnı bilmiyorsanız, …. işaretlerini kullanabilirsiniz,

Canbar Büyüsü’nün son aşamasında ise, bu ikis suretin altına yapıştıracağınız bir kağıt parçasına aşağıdaki duayı yazmanız gerekiyor.

“Ey allah’ın mübarek ve sefil mahlukat-ı ilâhiyesi! İyi bilin ki bu kişiler birbirinin aşkı ve sevdalısıdır. Bu iki insanı ayırmaya yeltenen eller, gün yüzü görmez. Böyle biline!”

Bu ifadeleri temiz bir kağıt parçasının üzerine yazıp her iki suretin de altına yapıştırmalı ve bu haliyle iki sureti de bir duvara asıp bir hafta boyunca duvarda kalmasını sağlamalısınız.

Kısmet Açma Duası

Kadın ya da erkek fark etmez, her insanın hayatını birlikte geçireceği, iyi ve kötü günlerini paylaşacağı bir yol arkadaşına ihtiyacı vardır. Bazen hiç beklenmedik bir şekilde insanların evlenmek için kısmetlerinin kapalı olduğu ise acı bir gerçektir. Uygun bir eş bulmak için bazen para, ün, güzellik ve iyilik yetmez. Etrafınızda hiç güzel ya da yakışıklı bulmadığınız, belki parası da olmayan ve bir mesleğe sahip bile olmayan kişilerin birer birer evlendiklerini görünce çok şaşırabilirsiniz. Söz konusu evlilik kurumunda gerçekten de kişilerin kısmetleri devreye girmektedir. Çok güzel ya da yakışıklı olabilir, iyi bir mesleğiniz ve geçinmekten daha fazla varlığınız olabilir. Ama tüm bunlara rağmen bir türlü evlenemiyor ve ilişkileriniz bu boyuta gelemiyorsa, aşağıdaki duayı okuyup gerekeni yapmalısınız. Bu etkili bir kısmet açma uygulamasıdır.

Kısmet açma duası olarak en etkili dua olan Fecr suresini bir tabağa yazdıktan sonra, o tabağı yağmur suyu ile doldurmanız gerekmektedir. Sonrasında ise bu tabakta bir miktar kına yoğurmalısınız. Bu işlemden sonra elleriniz kına ile kalacak, bu da sizin kapalı olan kısmetinizi açacaktır.

Kuvvetli Bağlama Duası

Sizi aniden terkeden sevgilinizin, size iyice bağlanıp, geri gelmesi için aşağıda paylaşacağımız duayı niyet edip okumanız yeterli olacak. Bu etkili duanın gecede 1 defa okunması yeterlidir. 7-21 veya 41 gün bu duayı okumaya devam etmeniz uygun olacaktır. Tesiri görüldüğü anda duanın okunması kesilmelidir, çünkü fazla okunması karşıdaki kişiyi fazlasıyla delirtebilir. Tesiri yüksek ve etkili olduğundan, dikkatlice ve size verdiğimiz sayı kadar okunması gereklidir.

Dileği şu şekilde dilemelisiniz:
Önce …. oğlu, …. kızı / ismi söyleyerek; “Bana aşk ve sevgiyle geri gelsin, gözü benden başka kimseyi görmesin, huzur ve mutluluğumuz daim olsun.”

Aşağıdaki duayı okumalısınız:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme, ya müfettihal ebvab, ve ya müsebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi vel ebsar, ve ya delilel mütehayyirin, ve ya giyasel müstegisin, ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi, kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke, ya rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin.

Uzaktaki Sevgiliyle Kavuşma Duası

Uzun süredir uzaktan uzağa sevdiğiniz, bir türlü kavuşamadığınız sevgilinizle artık biraraya gelebilmek ve hayat yolunda birlikte ilerleyebilmek için kısmetini açmanız, aranızdaki mesafeleri kısaltmanız gerekmektedir. Bunu sağlamak ve bu süreci hızlandırmak için aşağıdaki duayı sevgilinize kavuşana kadar her gün okuyun.

Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.

Bu duanın ne kadar etkili olduğunu ve aranızdaki mesafelerin kısaldığını göreceksiniz. Kavuşma vaktiniz ise umduğunuzdan daha yakın bir tarihte olacaktır.

Kocamın Huysuzluğunun Geçmesi İçin Dua

Eşinizin huysuzluğunun, aksiliğinin geçmesi ve hem size, hem de çocuklarınıza olan tutumlarının düzelmesi için aşağıdaki duayı her gün okuyun. Bu sayede eviniz tekrar huzurla ve mutlulukla dolacaktır.

Duhan suresinin 25. ayetidir: كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

Okunuşu: Kem terekû min cennâtin ve uyûn

Toplam 23 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »
ask