olcay

Eşimle Sonsuz Muhabbet İçin Dua

Eşinizle aranıza sebebini bilmediğiniz bir soğukluk girmişse ve aranızdaki sıcaklığın sonsuza dek baki kalmasını sağlamak istiyorsanız aşağıdaki duayı kocanızın yastığının içine bir beze sardıktan sonra dikin. Bu dua evliliğinizin her daim muhabbet dolu olmasını sağlayacak, etkili dualardan biridir.

Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Ya Hayyü Ya Kayyûm Ve İlâhüküm ilâhün vâhıd,lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym. Elif Lâm Mîm,Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayrel vârisiyn. Ya erhamer râhimin. Yâ semiy’ad düâ. Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiy’uyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mu’tiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve ni’mel vekîl. Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ münzilet tevrâti vel incîli vel ku’ânil aziym.Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil ardi ve lâ fis semâ. Lâ İlâhe illâ hüvvel aziyzül hakiym.Yâ Rabbi yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mîâd. Yâ men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıhî bil kıst. Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym. Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk yâ men tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.

Kocama Sadakat Büyüsü

Sevgisinden şüphe etmediğiniz kocanızın size bir ömür boyu sadık kalması için, aşağıda okuyacağınız duayı önceden gülsuyu ile ıslattığınız bir kırmızı ipek örtünün içine koyarak, kocanızın en sevdiği ceketlerinden birinin cebine ufak bir muska olarak dikin. Bu işe yarayan bir bağlama duasıdır ve bu muska kocanızın gözünü yaşadığı süre boyunca size sabitler. Bu muska evliliğinizi koruyacak, kocanızın size olan sadakat ve bağlılığı bir ömür boyu sürecek.

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun, Sübhane’l-müferrici an küli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sübhane’l âlimi bikülli meknun. Süb-hane men ceale hazâ’inehu beyne’l-kâfi ve’nnun. Sübhane men iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekun. Fesübhane’l-lezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun. Ya müferricü ferric annl hemmî ve ğammî fercen âcilen gayra âcilin bi rahmeti ke ya erhamerrahımin. Ve sailallahu alâ seyyidina muhammeden ve âlihi ve sahbihi ecme’in.

Sevdiğimin Büyük Pişmanlıkla Dönmesi İçin Dua

Her çiftin zor zamanları olması normaldir. Şayet ki sizin de son zamanlarda tartışmalarınız şiddetlendiyse ve talihsiz bir şekilde terkedildiyseniz, üzüntü ve çaresizlik içinde eliniz kolunuz bağlı oturuyorsanız bu dua çok etkili olacak. İçinizi kaplayacak olan huzur bir yana, 5 gün boyunca bu duayı her gün 3’er kez okuduğunuzda çok sevdiğiniz ve özlediğiniz sevgiliniz, pişmanlık içinde sizi arayacaktır. Geçirdiğiniz o güzel günleri çok özlediğini sizden saklamayacak, yaşanan tüm tartışmaların ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu o da düşünecek ve eski günlerinizden daha bile mutlu günler sizi bekliyor olacaktır.

Bu duayı 5 gün boyunca günde 3 kere okuyun. Önce güzel dileklerinizi içinizden geçirin ve abdestinizi alın:

Bismillâhi’l meliki’l muhiti’d-daimi’l kadimüllezi me-le-i satıun nurun vechi’l ekvani ve emeddeha bi kuvvetin cez-beti heybeti sultanihi alâ külli melikin ve cinnî ve insî ve şeytanî sultanî fehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaeti’l kerubiyyüne min a’lâ makamatiha. Ve secedet ve ecabet da’veti ismihi’l azimüT a’zamü limen tekelleme bihi ve esraat bil icabeti ve’l bürhani’l muhkeme’l mektubi fî el-vahi kulubi’l mütesarrifıne bedûh echizetin. Aleyküm eyye-tühe’l ervahı’r ruhaniyeti’l ulviyyeti ve’s süfliyyeti ve hud-dame hazihi’l ahdi’l kebîru en tücibü da’veti ve takdû haceti ve tetevekkelü bi keza ve keza.

Kocamın Ablasının Dilini Bağlama Duası

Evlendiğiniz günden beri size bir türlü rahat vermeyen, her adımınızı eleştiren ve gizliden gizliye kocanızı dolduran görümcenizi yola getirmek için aşağıdaki duayı her gün yatsı namazından sonra okuyun. 21 gün boyunca bunu yaptığınız takdirde görümcenizin artık bu kötü sözlerinden vazgeçtiğini kocanızdan duyacaksınız. Bu dua aslında tüm kötü niyetli, fitne fesat şahısları uzaklaştırmak ve hakkınızdaki kötü konuşmaları durdurmak için etkili bir duadır.

Allahümme innî es’elüke bi esmâike’l hüsnâ küllehâ mâ alimtü minha vema lem a’lem yâ Hû, yâ Vahid, yâ Ehad, yâ Hâdî, yâ Birr, yâ Bari, yâ Basîr, yâ Bedî’u, yâ Basit, yâ Bakî, yâ Celîl, yâ Daim, yâ Varis, yâ Vedûd, yâ Hayy, yâ Hakim, yâ Hakk, yâ Halim, yâ Zahir, yâ Mazhar, ecib davetî ve ikdî hacetî yâ Rabbe’l-âlemîne.

Başarılı Olma Büyüsü

Hayatın her alanında, her daim başarıyı yakalamanız için aşağıda okuyacaklarınızı yapmanız yeterli. Yapacağınız bu büyü, hayatınızın sonuna kadar başarılı olmanızı mümkün kılmaya yetecek. Başarı büyüsünü yapmak için (د ) Dal harfini sarı bir  ipek bir kumaşın üzerine yazın.

Yağacağınız bu işlem esnasında dikkat etmeniz gereken püf noktalar ise şöyle sıralanabilir:

Dal harifini sarı ipek kumaş üzerine yazmaya başlarken Allahü Teala’nın adını sıkça söylemek gerekir. Sonrasında ise bu ipekli kumaşın güzel bir koku ile tütsülenip saklanması lazımdır. Bir kimse bu anlatılanları yazıp yanında taşırsa, idareciler ve yüksek makam sahipleri yanında bütün istek ve maksatları gerçekleşmiş olur. Ayrıca toplum içinde kendini sevdirir, saygın bir kişi olur. İnsanlar bundan sonsuz mutluluk duyar.

Düşmanıma Kendimi Sevdirme Duası

Kadın ya da erkek, size düşmanlık besleyen birini sevgi ile yenmeniz mümkün. Düşmanınız sizi sevdikten sonra, size yaklaştığında onu kolayca kendi cephenize çekebilirsiniz.

Âyete’i-Kürsî ve İhlâs-ı Şerifi bir bayrağa takacak olursanız, Allah’ın izniyle o asileri, düşmanları, kâfirleri yenilgiye uğratabileceğiniz gibi, bunu üzerinizde taşıdığınız takdirde de size düşmanlık besleyen ve kem gözleriyle rahatsız eden kimselerle karşılaştığınız zaman da,  Cenab-ı Hak’ın izni keremi ile korunuyor olacaksınız. Aynı zamanda size düşmanlık ve kıskançlık besleyen bu kimseler sizi artık sevmeye başlayacak ve iyiliğiniz için çalışacak.

Kötü Dönemleri Atlatma Duası

Uzun süredir kötü bir dönem geçiriyorsanız ve bunu nasıl atlatacağınızı bilemiyorsanız, üzülmeyin. Aşağıdaki duaları okuyup gerekenleri yaparsanız, içine girdiğiniz karanlık girdaplardan kurtulmanız ve aydınlığa ulaşmanız an meselesi olacak.

Ay’ın yükseldiği herhangi bir saatte abdest alıp taharetlendikten sonra Âyete’1-Kürsî ve İhlâs ile iki rekât namaz kılın ve ayrıca yüz defa okuyun. Sonra bu okuduğunuzu temiz bir bez veya kâğıda yazarsanız ve bunu üzerinizde taşırsanız, Cenab-ı Hak size anlayış, zihnî kavrayış ve herhangi bir şeyi ezberlemekte kolaylıklar bağışlar. Ayrıca bu sayede ulvi ve süfli âlem arasında da güç ve itibarınız artmış olur.

Sevdiğim Erkeği Sevgilisinden Ayırmak İçin Büyü

Buradaki hedef , arz edilen kimselerin ayrılmaları yönündedir. SEvdiğiniz erkek ya da kızın başka bir sevgilisi varsa ayrımak istiyorsanız uygulanabilir. Uygulama tesirli olduğu için tutma şansı da çok yüksek derecededir. Ayrıca; Bir kişiyi birinden ayırma amaçlı yapılmış olan duadır. Örnek; istemediğin bir tanesini özünden uzak bir yere göndermek ve onun kayıp -zulmünden kurtulmak amaçlı 1378 kere: ” SERT DUVAR HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK” duası okunduğu halde kabul görmeyen şahsın def edilmesine vesile olacaktır. .Eğer sevgiliniz ile aranız kötüyse son zmanalrda küs olarak ayrılık yaşamışsanız bu dua ve vefk tılsımı da tam size göre

sadakatduası

Evimizi Bırakıp Giden Kocam İçin Büyü

Kocanız kafasına estikçe evi terkedip gidiyorsa aldatılıyorsanız ya da Evinizde imam nikahı ile evli olan kocanız ile son zamanlarda aranız çok kötü ise kocanız evi terk edip gitmeye hazırlanmınıyor yada terk etmek istiyorsa aranızı bozmak isteyen kişilere karşı önlem almak ve kocanızı eve bağlamak için tarafımızdan okunan bir takım dualar vardır. Bu tür işlemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kocam Ailesinin Sözünü Dinlemesin Sadece Benim Sözümü Dinlesin

eşinizin ailesi belki Size kötü davranıyordur ve eşinizi size karşı dolduruyor hakkınızda kötü konuşuyordur bu durumu az çok farkettiğinizde eşinizin ailesinin kayıvalidenizin ya da her hangi birinin ağzını bağlamak ve sizin hakkınızda kötü konuşmasını önlemek amaçlı bir takım okunacak dualar vardır.

Fatiha suresiyle mendel uygulaması; aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülenedek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur, selam verir. Selamı alınıp hacet söylenir. O da, açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir.
Vefk:

Vefk

Toplam 23 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...1020...Son »
ask