olcay

Şirin görünmek için okunacak dua

bihilhakka vetlehazû âyâ îiy ve mâ ünziru hüzüvâ (56). Ve men azlemü mimmen zükkira biâyâti rabbihî fea’rada anhâ ve nesiye mâ kaddemet yedâh, İnnâ ce’alnâ alâ kulûbihim ekinneten ey yefkahûhü ve fî âzânihim vakrâ. Ve in ted’uhüm ilel-hüdâ felen yehtedû izen ebedâ (57). Ve rabbükelğafûru zürrahmeh. Lev yüâhızühüm bîmâ kesebû le’accele le-hümürazâb. Bel lehüm mev’ıdün len yecidû min dûni-hl mev’iJâ (58). Ve tilkelkurâ ehleknâhüm lemmâ zale-mû ve ce’alnâ limehlikihim mev’ıdâ (59). Ve iz kâle mû-sâ lifetâhü lâ ebrahu hattâ eblüğa mecme’albahreyni ev emdıye hukubâ (60). Felemmâ beleğâ mecme’a bey-nihimâ nesîyâ hûtehümâ fettehaze sebiylehû filbahri serabâ (61). Felemmâ câvezâ kâle lifetâhü âtînâ gadâ-enâ lekad lekıynâ min seferinâ hâzâ nesabâ (62). Kâle era’eyte iz eveynâ ilassahrati feinnî nesiytülhûte ve mâ ensâniyhü illeşşeytânü en ezkürah. Vettehaze sebiylehû filbahri acebâ (63).

Kâle zâlike mâ künnâ nebğı fer-teddâ alâ âsârihima kasasâ (64). Fevecedâ abden min ibâdinâ âteynâhü rahmeten min indinâ ve allemnâhü min ledünnâ ılmâ (65). Kâle lehû mûsâ hel ettebl’uke alâ en tü’allimeni mimmâ ullimte ruşdâ (66). Kâle inne-ke len tesietıy‘a ma’ıye sabrâ (67). Ve keyfe tasbîru alâ mâ lem tühıt bihî hubrâ (68). Kâle setecidünî inşâallâ-hü sâbiren ve lâ a’sıy leke emrâ (69). Kâle feinitteba’te-nî felâ tes’elnî an şey’in hattâ uhdise leke minhü zikrâ (70). Fentalekâ. Hattâ îzâ rakibâ fissefiyneti harakahâ. Kâle eharaktehâ lituğrika ehlehâ. Lekad ci’te şey’en imrâ (71). Kâle elem ekul inneke len testetıy’a me’ıye sabrâ (72). Kâle lâ tüâhızniy bimâ nesitü ve lâ türhık-niy min emriy usrâ (73). Fentalekâ. Hattâ izâ lekıya ğu-lâmen fekatelehû kâle ekatelte nefsen zekiyyeten bi-ğayrî nefs. Lekad ci’te şey’en nükrâ (74). ekul leke inneke len testetıy’a me’ıye sabra (75). Kâle in se’eltüke an şey’in ba’dehâ felâ tüsâhıbniy. Kad betagte min ledünniy uzrâ (76). Fentalekâ. Hattâ izâ eteyâ ehle karyetinistat’amâ ehlehâ fe’ebev en yüdayyifûhü-ma fevecedâ fiyhâ cidâran yüriydü ey yenkadda fe’ekâmeh. Kâle lev şi’te lettehazte aleyhi ecrâ (77). Kâle hâzâ firâku beyniy ve beynik. Seunebbiüke bi-te’viyli mâ lern testet!1 aleyhi sabrâ (78). Emmessefiy-netü fekânet limesâkiyne ya’melûne filbahri fe’eradtü en e’ıybehâ ve kâne verâehüm melikün ye’huzü külle sefiynetin gasbâ (79). Ve emmelğulâmü fekâne ebevâ-hü mü’mineynî fehaşiynâ en yurhikahümâ tuğyânen ve küfrâ (80). Fe’eradnâ ey yübdilehümâ rabbühümâ hayren minhü zekâten ve akrabe ruhmâ (81). Ve em-melcidâru fekâne liğulâmeyni yetiymeyni filmediyneti ve kâne tahtehû kenzün lehümâ ve kâne ebûhüma sâ-lihâ, fe’erâde rabbüke enyeblüğâ eşüddehümâ ve yes-tahricâ kenzehümâ rahmeten min rabbik. Ve mâ fe’al-tühû an emriy. Zâlike te’viylü mâ lem testi’ aleyhi sabrâ minhü zikrâ (83). Innâ mekkennâ lehû fifardı ve âtey-nâhü min külli şey’in sebebâ (84). Fe’etbe’a sebebâ (85). Hattâ izâ beleğâ mağribeşşemsi vecedehâ tağru-bü fiy aynin hamietin ve vecede indehâ kavmâ. Kulnâ yâ zelkarneyni îmmâ en tü’azzibe ve îmmâ en tettehıze fiyhim husnâ (86). Kâle emmâ men zaleme fesevfe nü’azzibühû sümme yüraddü ilâ rabbihî feyü’azzibühû azâben nükrâ (87). Ve emmâ men âmene ve amile sâli-han felehû cezâenilhusnâ. Ve senekûlü lehû min emri-nâ yüsrâ (88). Sümme etbe’a sebebâ (89). Hatta izâ be-leğa matlı’aşşemsi vecedehâ tatlu’u alâ kavmin lem nec’al lehüm min dûnihâ sitrâ (90). Kezâlik. Ve kad ,ehatnâ bimâ ledeyhi hubrâ (91). Sümme etbe’a sebebâ.

Bir önceki yazımız olan aşık olmasını istediğimiz kişiye dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • irin grnmek iin dua
Arkdaşına Yolla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ask